HYTTE.RU

MAIN / PRICE

Prisen til deres hytte avhenger av vanskeligheten til prosjekt, materialer som skal brukes, og den beregnes individuelt i hver tilfelle. Men omtrent pris kan du beregne selv:

ved produsering på MASKINEL MÅTE, blir prisen omtrent 2750 NKr per kvadratmeter

ved produsering for HÅND, blir prisen omtrent 3200 NKr per kvadratmeter .

Det er inkludert vegger, gulvbord, kladde- og reingulv, tak, takets gitteverk,sperreverk, full komplekt av dører og vindu i omkostning.

Vi er klare å oppføre hytte etter Deres prosjekt eller De kan tegne en skisse for hånd og våre spesialister skal konstruere prosjektet for Dem. Noen mønstre med priser De kan få se i kapittel PROJECTS.

Omkostningen til transportering til Deres hytte fra Russland til Norge avhenger av produksjonsmåte til vegger. Saken står i det at de hyttene som er laget på maskinell måte, produseres i Murmansk. Håndlaftede hytter produseres i Arkhangelsk. Vi bruker lastebiler for å transportere hytter. Kostnader til en lastebil blir omtrent 18000 NKr fra Murmansk til Oslo og 27000 NKr fra Arkhangelsk til Oslo. Antall lastebiler som skal trenges avhenger av hyttas dimensjoner. For eksempel, for hytte på 60 m 2 skal trenges to lastebiler.

På norsk grensepasseringspunkt trenger Dere å betale MVA (merverdiavgiften), som er avhengig av salgpris oppvisst i kontrakten. Det er ikke nødt å komme personlig til tollkontrollen. Det er nok å ringe per telefonen til fortollinger og anvise dem alle nødvendige opplysninger. De skal ta på seg alle sorger.

Se også: Varebetaling i Russland.

Vi vil gjerne gi råd til Dem i det som gjelder hytteproduseringen i Russland. Ta kontakt med oss via e-post:

HYTTE@YANDEX.RUCOMPANY

PRODUCE

PRICE

LINKS


RUSSIAN ENGLISH
MAIN HYTTE PROJECTS PHOTOS CONTACT US PUBLICATION