HYTTE.RU

MAIN / PRODUCE

Russisk laft

Tømmervegger med liggende langs på hverandre stokker, så kalte laftestokker, er bærende i stokkebygd hus. Det er vanligvis at for bunnstokken, som kalles en syllstokk, velger man ut tykkeste og harpiksholdige tømmerstokker, som utskåres på to kanter (fra nederste og innerste sidene).

For å tilpasse hver stokk til den neste hugges et lengdesnitt (v- formet spor) under stokken. Snittets bredde er omtrent 2/3 av stokkens diameter. For at bolig skal ikke hardfryse ved gjennomsnitts vintertemperatur omtrent – 20 0 C, bredde til lengdesnitt må være ikke mindre enn 10 cm, og ved 400 C – allerede 14-16 cm.

For å holde horisontal omfar av rekker, stokker i lafteverk settes skiftevis med legger til begge sider.

Norsk laft Rund profilen til stokk er mest spredd i Russland. Men i Norge og i andre skandinaviske land oppfører man laftehus av lavett (halvfirkantet) – jevnt telgd på to kanter stokk med et oval tverrsnitt. Takket være høy kvalitet på bearbeidet flatter av lavett er det ikke nødt å pusse opp inne- og uteveggene. Foruten den særlige profilen av stokker husene av lavett særpreges også ved hjornets forbindelse av lafteverk.

Lafteknuter av lavett atskiller seg veldig fra tradisjonelt brukte lafteverk for runde stokker. Slik hjornets forbindelsen heter ”den norske låsen”. Ved hjelp av spesielle tilhogde spor lavett trykker seg med sin tyngde til bunnstokken med å låse tett alle sprekker. Det kommer ut ekstraordinært fast sammenføying som kiler seg trygt.

Maskin laft En tradisjonell stokk har diameter fra leggen til toppen merkbart forandret, men silinderstokken som resultat av fresing har minimal avvik og høy kvalitet flate.Ifølge eurostandard, forskjell i diameter på all lengden av slik stokk må ikke være over enn 2-4 mm. Diameter av tilbudte byggestokker vanligvis vakles fra 160 til 260 mm, men kan ofte nå opp 300-400 mm. Silinderstokker produseres med tradisjonelt, så kalt ”måneskittet”. Ved glatt rund formen av stokk med utplukking på all lengden blir det nådd maksimal tett sammenføying mellom stokker.Sammen med tetningsmiddel lagd mellom stokkene vegger beskytter trygt mot vind og fuktighet.

Russisk laft ) Lafting til lafteknuter (”til skålen”,”med resten”) – en av måter på hjørnets forbindelser av stokker i laftehus.Fordelen til denne måte er i det at husets hjørner, som folk sier, blir ”varme”. De er godt beskyttet fra regn med stikkende utenfor stokkedeler, og selv laftehus regnes for å være mest stødig. Lafting kan utføres både v-formet og A- formet.

Rund profilen til stokk er mest spredd i Russland.Tradisjonelt ved lafting til lafteknuter nedenfor på den overliggende stokken hogges ut tverr rundt spor med diameter av den nedenliggende stokken.”Skålen” velges etter høyde av halvstokk. Dette er så kalt rund skål. Fra den nedre siden av hver stokk hogges ut et snitt.

Norsk laft I Norge oppfører man laftehus av lavett (halvfirkantet) – jevnt telgd på to kanter stokk med et oval tverrsnitt. Skålen med sin form likner på en sal: man gjør uthogst både fra overste og nederste siden av stokken. Veg lafting til norsk ”skål” med omgang av spor og dymlinger (skjulte tapper) stokk med sin tyngden blir bedre kilt seg i ”skålen” under tørkningen.COMPANY

PRODUCE

PRICE

LINKS


MAIN PROJECTS PHOTOS CONTACT US