HYTTE.RU

MAIN / COMPANY

Hånd laft hytteVil De bygge ei laftet hytte? Det er mange forslag. Hvordan å velge? Norske firmaer tilbyr flotte hytter. Bare et problem - høy pris.Tenk seg om russiske mestere.

Trearkitektur har intatt en enestående plass i russisk arkitektur: den har nådd det høy fullkomne og har øvd betydelig innflytelse på øvre kunst. Ved å være som et hoved og rimelig byggemateriale, tre har gitt mulighet til å oppføre anlegg med ypperlig kvalitet. Det er viktig å begripe seg hva kunden ønsker å få. Dette blir umulig uten en kunnskap om norsk levemåte og tradisjoner. Vi kjenner hva trenger en norsk forbruker og det spesifikke ved norsk hytte- og husbyggings stil.

Hvorfor da er det verdt å bestille Deres laftet hytte i Russland? For det første, dette er kvaliteten til materiale.Vi bruker tømmer fra nordlige strøk av Russland, Karelia og Arkhangelsk fylke. Kanskje, bare finsk tømmer kunne konkurrere med russisk. Men ressurser av det finske tømmeret er begrensede og produksjonsprisen er høy. Og det er ikke tilfeldigvis at finsk treforeding jobber praktisk bare med russisk tømmer. Det samme gjelder også produsentere fra Baltikum.

For det annet, dette er profesjonelle russiske mestere. Tradisjoner i hytte- og husbyggingen av nordlige områder har gått i arv gjennom generasjoner. Til forskjell fra utviklede europeiske land en vannlig mann i Sovjetsk Russland måtte bruke minimalt av leveguder.Situasjon var vanskelig i bygder da. Tømmer var billig, det var ikke noen hjelp fra stat og med eller mot sin vilje bonder ble nødvendige å bygge boliger selv.

For det tredje, omkostninger til arbeidskraft. Russlands lønns- og prisnivå er forskjellig fra Norges i mange ganger.Dette er forbundet også med et mild skattesystem. For eksempel, inntektsskatten i Russland er 13%. Også forretningsmenn har mulighet å overgå til forenklet skatteoppbørselsystem. Da utbetales det en fastsatt sum en gang i året.

Det er Deres valg.laftet hus Hytter som er laget på maskinell måte, produseres i Murmansk. Håndlaftede hytter produseres i Arkhangelsk.

Prisen til deres laftet hytte beregnes individuelt i hver tilfelle.

Vi vil gjerne gi råd til Dem i det som gjelder laftet hytte produseringen i Russland. Ta kontakt med oss via e-post:

INFO @ HYTTE.RUPRODUCE

PRICE

LINKS


NYHETER

06.07.2007
Garasjer

18.08.2006
Vil De kjøpe ei hytte? Varebetaling i Russland.

13.07.2006 "Medium" Hytte ny tegning på side.

MAIN HYTTE OG HUS PROJECTS PHOTO CONTACT US